KOMPLEKS TRAKEO - BRONŞİYAL CERRAHİ

alpertoker

Kompleks trakeo bronşiyal cerrahi nedir?

Buraya tanım gelecek ...

Kompleks trakeo bronşiyal cerrahi hangi durumları kapsar?

Buraya tanım gelecek ...

Kompleks trakeo bronşiyal cerrahi için örnek olgular:


Trakeomalasi erişkin cerrahisi :


Sliding trakeoplasti - vasküle ring  :


Tcomplex trakeo özefageal fistül


Aortotrakeal fistül :