KOMPLEKS TRAKEO - BRONŞİYAL CERRAHİ

alpertoker

Kompleks trakeo bronşiyal cerrahi nedir?

Trakea ve bronş cerrahisi standartları iyi belirlenmiş bir cerrahidir. Genellikle 0.5-1 cm arasında mesafelerde değişen güvenlik sınırları vardır. Bu sınırları aştığında örneğin trakea rezeksiyonu 6 cm e dayandığında, ya da trakea-özefageal fistül çapı çok büyük olduğunda ya da subglottik bölgeyi içerdiğinde operasyon kompleks hale gelebilir.


Kompleks trakeo bronşiyal cerrahi hangi durumları kapsar?

Genellikle mortalitesi çok yüksek trakea-özefageal fistüller, trakea-innominate arter fistülleri veya aorto-trakeal fistüller veya pediatrik hastalarda pulmoner sling ve sliding trakeoplasti ameliyatları bu gruba girer.  


Kompleks trakeal cerrahiler:

Trakea rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu – cerrahi tedavi-  

Trakeainnominate arter fistülü

Aorto-trakea fistülü

Komplike  durumlarda trakeoözefageal fistül tedavisi

Pulmoner arter sling ve trakea stenozu tedavisiBu konu hakkında yapmış olduğum sunumlar ve videolar aşağıdadır.

Trakea ve Bronş Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi :

Akciğer kanseri - robotik cerrahi tedavisi

Trakea kanseri - robotik cerrahi tedavisi

Bronş – sleeve rezeksiyon – robotik cerrahisi
Bu konu hakkında yapmış olduğum sunumlar ve videolar aşağıdadır.