Akciğer Kanserinde Robotik-VATS Lobektomi, Segmentektomi

Akciğer Kanserinde Robotik-VATS bilobektomi,

Akciğer Kanserinde Robotik-VATS wedge rezeksiyonları,

Akciğer Kanserinde Robotik-VATS Timektomi,

Akciğer Kanserinde Robotik-VATS mediastinal kitle rezeksiyonları


ROBOTİK CERRAHİ YÖNTEM

Akciğer

Akciğer kanseri rezeksiyonları (sleeve rezeksiyonlar, neoadjuvanlı rezeksiyonlar)

Karsinoid Tümör rezeksiyonları

Metastatik akciğer hastalıkları rezeksiyonları

Bronşektazi, Tüberküloz, Kist Hidatik gibi malignite dışı rezeksiyonlar

Hacim küçültücü akciğer rezeksiyonları

Pnömotoraks sebebiyle büllektomi vs.


Mediasten

Mediastinal kitle rezeksiyonları

Torakoskopik timektomi (VATS timektomi)

Tanısal mediastinotomi


Trakea

Trakea segment rezeksiyonları

Yabancı cisim çıkarılması

Endotrakeal-endobronşial işlemler


Plevra

Plevra biyopsileri

Mezotelyoma cerrahisi

Plevrektomi/dekortikasyon

Medikal torakoskopi (Lokal anesteziyle plevra biyopsisi)


Göğüs duvarı

Göğüs duvarı rezeksiyonları ve rekonstrüksiyonları

Torasik Outlet Sendromu cerrahisi

Torakomyoplastiler

Stoma, abse cerrahisi

Konjenital deformite cerrahisi (NUSS, Modifiye Ravitch)


Diyafram cerrahisi

Hiperhidroz için Torakoskopik Sempatekotomi (ETS)

Perikard Cerrahisi

Özefagus Cerrahisi

TORAKOSKOPİK AMELİYATLAR  (VATS)

Akciğer Kanserinde-VATS Lobektomi, Segmentektomi

Akciğer Kanserinde -VATS bilobektomi,

Akciğer Kanserinde -VATS wedge rezeksiyonları,

Akciğer Kanserinde -VATS Timektomi,

Akciğer Kanserinde -VATS mediastinal kitle rezeksiyonları

VATS Plevra Biyopsisi, plevrektomi  dekortikasyon, büllektom

VATS Lenf Nodu Biyopsileri, akciğer biyopsileri.

DİĞER AMELİYATLAR